Gigs
• 07/12/12 - Parti 'Dolig Nyth
Gwdihŵ Café Bar, Caerdydd
• 28/12/12 - Parti 'Dolig Nyth
Neuadd Ogwen, Bethesda
• 02/03/13 - Gig Rhyng-golegol
Undeb y Drindod, Caerfyrddin
• 30/03/13 - Gŵyl ½ Gwydir
Clwb y Legion, Llanrwst